De activiteiten van “FLY UNITED”. strekken zich op dit moment uit tot:

Flightsimulatorclub met activiteiten in groepsverband:
De flightsimulatorclub FLY UNITED, opgericht in 2000, komt elke maand bijeen in het Novotel bij Eindhoven Airport voor het vliegen van routes via, van te voren opgestelde, flightplans. Alle leden, op één na, vliegen, als “captain” van een virtuele luchtvaartmaatschappij, hun route. Daarbij worden zij, net als in de praktijk, via een communicatiesysteem begeleid door de “ATC”  (Air Traffic Control), een rol die door één van de overige leden gespeeld wordt. De communicatie-procedure (zie andere pagina) tijdens vertrek, onderweg en bij aankomst wordt zo veel mogelijk benaderd zoals die in werkelijkheid plaats vindt.
De luchthavens waarvan vertrokken wordt en de vliegtuigen waarmee gevlogen wordt (Sceneries and  Aircrafts) zijn soms standaard zoals ze in de betreffende fligthsimulator zitten maar worden vaak ook speciaal geïnstalleerd omdat ze mooier zijn. Op zichzelf al een sport om die te vinden op de diverse websites waarvan ze gedownload of gekocht kunnen worden. Ook het installeren daarvan is vaak een hele toer. Interessant en leerzaam dus.
Zowel aan de PC’s van de leden als het netwerk waarmee zij onderling in een z.g.n. “multiplaysession” met elkaar verbonden zijn worden hoge eisen gesteld. Dat om te bereiken dat er op de monitoren geen schokkende bewegingen optreden (framerate) waardoor het lastig wordt om te vliegen.
De leden die deel uitmaken van de flightsimulatorclub zijn vaak al gevorderd in hun routine, kunnen instrumentvliegen en beheersen de communicatietaal.

Flightsimulatorondersteuning met activiteiten t.b.v individuele personen
In de praktijk zijn er ook vaak personen die wel in het flightsimmen geïnteresseerd zijn maar (nog) geen deel uit maken van de flightsimclub.
Dat kan zijn omdat zij:
·         beperkt zijn in hun technische outfit of die nog aan moeten schaffen,
·         nog maar pas begonnen zijn met flightsimmen en nog niet de ervaring hebben,
·         niet in clubverband willen vliegen
·         het een probleem vinden om maandelijks hun equipment te verhuizen. 
Die belangstelling blijkt wel uit de ca 50 personen die meestal de “Open Dag” bezoeken die “FLY UNITED” eens per jaar organiseert.
FLY UNITED wil ook aan die groep ondersteuning bieden zodat zij hun hobby optimaal kunnen uitvoeren. Die ondersteuning vindt dan meestal plaats in de persoonlijke sfeer. Ook zijn er mogelijkheden om als lid mee te vliegen met andere leden om ervaring op te doen.
 
Bekijk, om een sfeerindruk te krijgen, onze film van de Nationale Flightsimdagen 2008:
 


Samenvatting en foto's (klik voor vergroting) van de diverse activiteiten van FLY UNITED:

    

    

    

·         Maandelijkse bijeenkomst in het Novotel bij Eindhoven Airport  

 

 

·         Elk jaar een “Open Dag”

 

 

·         Deelname aan de “Nationale Flightsimdagen 2005”

 

·         Deelname aan de “Nationale Flightsimdagen 2006”

 

·         Frans Bauer op bezoek bij ”75-jarig Eindhoven Airport”

 

·         Sfeerfoto van "Open Dag 2008"”


Als u interesse hebt dan kunt u informatie inwinnen bij het contactadres of het Aanmeldingsformulier  invullen.